Sháníte přivýdělek v okolí Čáslavi? Ihned můžete nastoupit v naší zahradní kavárně > klikni

Váš zahradník | STARKL (https://www.starkl.com/)

Pomáháme

Během své existence se Starkl zahradník snaží pomáhat tam, kde je pomoci nejvíce potřeba. Především se zaměřujeme na oblast zdravotnictví. Sponzorsky podporujeme například:

   
Donor - Starkl      

Český červený kříž je humanitární organizací s celorepublikovou působností a partnerem veřejné správy pro oblast sociální, humanitární, zdravotní a zdravotně-výchovné.

Jednou z publikací, která seznamuje čtenáře se znalostmi pro první pomoc, je "První pomoc není věda".
Na vzniku této knížky se podílela také naše firma STARKL.

 

www.cervenykriz.eu


   

 

Donor - Starkl      

European police association má status nevládní (NGO) organizace se sídlem v belgickém Bruselu. Přidružená organizace v České republice je registrována u Ministerstva vnitra ČR od října 2006.

Byl vytvořen organizační tým, který pod pracovním heslem "Sloužit a chránit společně" má za cíl podílet se na organizování různých, především vzdělávacích aktivit (jako jsou např. školení, semináře a stáže v zahraničí) se zaměřením na zvyšování odborných znalostí a vědomostí, zajišťování výměny pracovních zkušeností, jakož i zajišťovat různé formy aktivit v oblasti preventivní činnosti.

Jednou z publikací je "Anetka potřebuje pomoc...", zaměřená k přispění informovanosti dětí a tím zvýšit jejich bezpečnost při pohybu venku i na internetu - co (ne)sdílet veřejně na internetu, jak poznat nebezpečné nabídky a jak důležitá je prevence.

 

www.epacz.eu

 


 
Podpořili jsme také publikací "Víš, co dělat, když...?", obsahující plno zajímavých a poučných informací v podobě omalovánek a her, které zábavnou formou učí děti, jak se správně zachovat v nejrůznějších situacích, na co si dát pozor a jak si zavolat pomoc.

 
V minulosti vyšla také publikace, která se zaměřuje na prevenci proti úrazům v přírodě v době volna, pod názvem "Školáci nejen na prázdninách". Děti se v ní dozví, jak se správně chovat v nejrůznějších situacích během období letních prázdnin a na co si dát pozor. V publikaci jsou obsaženy také základy první pomoci.


 
Předchozí spolupráce
 

Donor - Starkl

     

Sdružení Donor je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, které spojuje program podpory a psychosociální pomoci pacientům po transplantaci kmenových buněk krvetvorby a/nebo závažných akutních i chronických onemocnění, jejich rodinám a zdravotnickému personálu.

 

www.donor.cz

 

 

 

Diakonie

Diakonie je nestátní, nezisková organizace zaměřená na poskytování péče, pomoci a podpory lidem s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodinám.

 

www.diakonie-caslav.cz

 

 

 

jedličkův ústav - nadace

Základním posláním Nadace Jedličkova ústavu je shromažďování finančních prostředků a jiných hodnot za účelem pomoci dětem a mladým lidem s postižením, rozvoje a obnovy Jedličkova ústavu, podpory sociální a pracovní rehabilitace a integrace handicapovaných osob do společnosti.

 

www.nadaceju.cz

 

 

 

diakonie zvonek

Diakonie ČCE - Středisko Zvonek v Praze 4 Poskytujeme podporu a pomoc osobám s mentálním případně kombinovaným postižením v pobytových i ambulantních službách

 

diakonie-zvonek.cz