Váš zahradník | STARKL (https://www.starkl.com/)

PODMÍNKY ZASÍLÁNÍ NOVINEK

Informace pro zákazníky společnosti Starkl - zahradník spol. s r.o. se sídlem Kalabousek 1661, Čáslav - Nové Město, 286 01 Čáslav, IČ: 18622275 pro zasílání novinek a reklamních sdělení.

Zákazník má možnost vyžádat si u naší Společnosti zasílání novinek následujícími způsoby:


Nabídkový katalog
Tištěný nabídkový katalog je zasílán na poštovní adresu zákazníka. Pro zasílání katalogu je nutné uvést: oslovení, křestní jméno, příjmení, ulici a čp., psč, obec.
Katalogy budou na uvedenou adresu zasílány maximálně 2x v průběhu kalendářního roku. 
Jedná se o samostatné nabídky pro jarní sezónu (platnost: leden-květen) a podzimní sezónu (platnost: srpen-listopad).
Pokud budete požadovat ukončení zasílání katalogů, sdělte nám to prosím:
e-mailem: katalog@starkl.com
písemně: Starkl zahradník, Kalabousek 1661, 286 01 Čáslav


Newslettery
Informační a nabídkové e-maily jsou zasílány na e-mailovou adresu. Pro zasílání newsletteru je nutné uvést: e-mailovou adresu.
Pro ukončení zasílání newsletterů využijte odkazu v patičce námi zasílaných newsletterů. Případně nás můžete kontaktovat na tel. čísle 327 314 982 nebo na e-mailu napiste@starkl.com.

 

Dobrovolným a svobodným udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů nám umožňujete, abychom zpracovali Vaše jméno, příjmení, bydliště, emailovou adresu, telefonní číslo a datum narození pouze pro účely rozesílání e-mailů, případně i listinných materiálů, obsahujících novinky a reklamní sdělení týkající se výlučně společnosti Starkl - zahradník spol. s r.o. Pro jiný účel nebudou Vámi sdělené osobní údaje jakkoliv zpracovávány.

Vaše Osobní údaje pro účely zasílání novinek budeme zpracovávat na základě tohoto Souhlasu.

Udělení tohoto souhlasu není naším smluvním požadavkem a není jím podmíněna možnost nákupu zboží prostřednictvím elektronického obchodu na adrese www.starkl.com.

Vaše Osobní údaje nebudou zpřístupněny žádným třetím subjektům, s výjimkou zpracovatelů poskytujícím naší společnosti IT služby.

Vaše Osobní údaje se zavazujeme pečlivě chránit a současně prohlašujeme, že je nikdy žádným způsobem nezveřejníme, a to jak v ČR, v EU, tak i mimo území Evropské unie.

Naše Společnost podléhá dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, který svou činnost může koordinovat s jinými národními úřady v dalších členských státech Evropské Unie. Pokud nabudete dojmu, že jakékoliv naše zpracování činíme v rozporu se zákonem, máte právo podat stížnost proti zpracování Vašich Osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

Kdykoliv nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: info@starkl.com či písemně na adrese sídla společnosti.  Na výše uvedené kontaktní adresy se můžete obrátit v případě jakýchkoliv Vašich podnětů ke zlepšení našich služeb, v případě stížností na kvalitu našich služeb či v případě uplatnění Vašich práv.

Veškerá Vaše práva, stejně jako další podrobnosti o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, umístěném na našich internetových stránkách.

Tento Souhlas udělujete na dobu trvání poskytování služeb mezi Vámi a naší společností. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím odkazu umístěného v každém zaslaném obchodním sdělení, či pomocí e-mailu zaslaného na adresu info@starkl.com a, v němž uvedete minimálně své identifikační údaje a skutečnost, že odvoláváte svůj souhlas se zasíláním novinek a obchodních sdělení.

Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze Souhlasu, který jste udělil před jeho odvoláním. Po skončení platnosti Souhlasu v souladu s tímto článkem Vaše Osobní údaje smažeme, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod.

V Čáslavi dne 22.5.2018