Váš zahradník | STARKL (https://www.starkl.com/)

Tipy pro zahradu na měsíc září

Předtím, než se léto vzdá definitivně své vlády, předvede zahrada ještě jednou svoji laskavou a štědrou tvář. 
Přestože nás čeká velmi mnoho práce, přináší zahrada spoustu radosti díky sklizni ovoce a zeleniny.

a

Dřeviny
Půda je zatím ještě teplá a umožňuje u nyní vysazených rostlin tvorbu nových kořínků. Stejně tak je v této době dobře zajištěno zásobení rostlin vodou. Jakmile pominou vysoké teploty, mohou se opět vysazovat i prostokořenné stromky a keře. Výsadbu je následně možné provádět až do zámrazu. 
U opadavých rostlin by však měl člověk počkat, dokud listí z rostliny zcela neopadá.

Trávníky
Zatravněné plochy by se měly ještě jednou řádně vyhrabat a provzdušnit. Stále je ještě možné založit nový trávník.

Konifery
Konifery je nyní třeba dobře zalévat. Nejsou-li přirozené dešťové srážky dostačující, důkladně jehličnany na podzim zavlažujeme. Pouze tak si budou moci vytvořit dostatečné rezervy před příchodem zimního slunce a mrazu.

Cibuloviny
Již v září je možné začít s výsadbou janích cibulovin.

Lilie
Září je důležitý měsíc pro pěstování lilií. Přikrytí stanovišť rostlin mulčovací kůrou podporuje narůstání, udržuje půdu teplou a vlhkou.

 

Co s truhlíky po odkvětu letniček?
Léto je pomalu u konce a letničky na balkonech a v zahrádkách už nejsou tak pěkné. Jednoleté letničky odstraníme jakmile ztratí svoji pohledovou atraktivnost. Některé (např.měsíček) ponecháme 
na stanovišti kvůli vysemenění. V truhlících většinou letničky nahradíme osázením vhodným pro podzim, tedy kombinaci např. macešek, okrasných trav a drobných jehličnanů. Velmi působivé a současně praktické je osázení truhlíků rostlinami, které jsou atraktivní nejen v průběhu celé zimy, ale až do druhé části jara, kdy je již možné opět vysazovat letničky. Pro tato chladná období se kromě výše uvedených okrasných trav a jehličnanů hodí především skimie či okrasné vřesy, jejichž květy i v zimním období přinesou do truhlíků tolik potřebnou barevnost.

 

Trvalky
Trvalky potřebují dostatek výživných látek, kvůli nasazení květů a schopnosti se silně vyvinout. Proto je důležité v tomto období opatrně zapracovat organická hnojiva do země.

Pokojové rostliny
Nejenže se ochlazuje, ale i dny se zkracují a rostliny tak mají stále menší přísun denního světla. Čím méně světla pokojové rostliny mají, tím méně by měly být zalévány. Také dávky hnojiv je třeba omezit.

 

Nádobové rostliny
Končíme s přihnojováním a omezujeme zálivku. Víceleté nádobové rostliny, které budeme chystat na přezimování v mrazuprostém vnitřním prostředí, se již nesmí hnojit. Stejně tak s klesající teplotou omezíme i množství zálivky. Rostliny se tak řádně připraví na přezimování. Velice důležitý je výběr místa pro přezimování. Většinu těchto rostlin je třeba před příchodem prvních mrazíků přenést do vnitřních prostor. Ideální jsou stanoviště v zimních zahradách, či na schodištích, kde není pokojová teplota, ale stejně tak nejsou rostliny vystaveny nízkým teplotám.

 

Ovoce
Pomalu dozrávají plody na jabloních a hrušních. Hrušky zpravidla nenecháváme zcela dozrát, ale sklidíme je o něco dříve a uskladníme. U jablek se správný čas sklizně pozná o něco hůře. Určujícím bodem 
jsou již zabarvující se slupky a lehce oddělitelný stonek. 

Podzimní výsadba
Podzimní výsadba přináší mimo jiné možnost většího výběru. Na podzim vysazené rostliny také zaručují, že na jaře rychle nastoupí do nové vegetační sezóny a mají tak náskok před rostlinami vysazenými až na jaře, které se budou na novém stanovišti déle zadaptovávat. U některých slabších rostlin je pak důležité v prvním zimním období při podzimní výsadbě zajistit ochranu proti mrazu zakrytím.

Ošetřování a ochrana rostlin
Ovocná zahrada
Zahrada vydává pomalu své plody a je tedy třeba připravovat i skladovací prostory. Důležitá je samozřejmě dezinfekce těchto prostorů. Pakliže použijete sirné knoty, nezapomeňte pak alespoň týden důkladně větrat. 
Se skladováním souvisí i choroby jako skladová strupovitost, sazovitost a skládková hniloba. Proti těm je teď třeba použít patřičné přípravky. Na zahrádce se ukončuje ošetřování proti hořké skvrnitosti jablek. Dále je třeba dle potřeby provést opatření proti mšicím a píďalkám podzimním (lepové pásy). Likvidujeme stromy napadené šarkou. Pakliže shrabujeme listí, dáváme pozor na napadené a to okamžitě likvidujeme, stejně jako napadené plody.

Ošetřování a ochrana rostlin
Okrasná zahrada
Poslední měsíc pravidelného sečení trávníku. Ten je třeba také pravidelně provzdušňovat a naposledy je možné dosévat na volná místa. Pravidelně odstraňujeme odkvetlé květy růží. Ošetřujeme proti mechům a plevelům. 
Pod rododendrony a pod růžemi sbíráme pravidelně veškeré spadané listy. Dá se tak předejít případnému přenesení houbových chorob a škůdců do následující vegetační sezóny. Veškeré spadané listí také vybíráme z vodních ploch, kde by jinak postupně vyhnívalo a mohlo by dojít ke znehodnocení vodní plochy.

 

Ošetřování a ochrana rostlin
Vinná réva
V případě, že jsou plody napadeny šedou hnilobou, je třeba ještě provést patřičné ošetření, abychom nepřišli zcela 
o úrodu. Plody chráníme proti poškození ptactvem a hmyzem.


Ošetřování a ochrana rostlin
Jahodníky
Novou sadbu jahodníku ošetřete proti fytoftové hnilobě kořenů. Ošetření se provádí máčením. Při výsadbě jahodníku dáváme pozor, aby srdíčko nebylo příliš hluboko a sazenice nezačala vyhnívat.

 

Ošetřování a ochrana rostlin
Zelenina
V zelenině teď nejvíce škody napáchá vrtalka pórová a pochmurnatka mrkvová.

Nadále platí potřeba ošetření proti septoriové skvrnitosti listů celeru.

 

 

Přípravky proti chorobám

Agro STOP: moniliová spála, choroby růží
Askon: fungicid k ochraně květáku, zelí, kapusty, mrkve, póru, pažitky, cibule a česneku
CHAMPION: ochrana květů meruněk proti mrazu
Magnicur Core: strupovitost, padlí, skvrnitost, rzi jabloní, rév a okrasných keřů
Magnicur Energy: plíseň, padání klíčících rostlin, choroby nadzemních částí
Magnicur Finito: plíseň bramborová, okurková
Magnicur Fungimat AL: padlí, černá skvrnitost, rzi
Magnicur Quick: specialista na plíseň šedou, moniliovou hnilobu a spálu
Merpan: skvrnitost listů
Multirose: ochrana růží proti žravým škůdcům a houbovým chorobám
Optikombi: celoroční ošetření jabloní a hrušní proti strupovitosti a padlí
Ortiva: kladosporiová, sklerotiniová, suchá a hnědá skvrnitost, septorióza, plíseň, padlí, bílá a černá hniloba, čerň rajčatová
Polyversum: fungicidní choroby
Prolectus: monilióza peckovin, plíseň šedá u vinné révy, jahodníků, zeleniny a paprik
Sulfurus: americké padlí, strupovitost jádrovin, padlí révy vinné
SULKA-K: kadeřavost broskvoní
Switch: plíseň šedá
Topas: padlí jabloňové, révové, strupovitost jádrovin
Wuxal Super: hnojivo NPK se stopovými prvky

 

Veškeré dávkování a způsob použití dle návodů výrobce naleznete na přípravku.
Výše zmíněné přípravky lze zakoupit pouze při osobním nákupu v Zahradním centru STARKL v Čáslavi.

 

Přípravky proti škůdcům:

FAST K: mšice, housenky, brouci a ploštice na okrasných rostlinách
FAST M: mšice, mandelinka bramborová, květopas jahodníkový, saví a žraví škůdci, dřepčíci, housenky, krytonosci, pilatky
KARATE: bělásek zelný, brouci, červci, dřepčíci, housenky, hřebenule, klikoroh borový, klíněnka jírovcová, korovnice, krytonosci, kůrovci, larvy, mandelinka, molice, mšice, obaleč a květopas jabloňový, pilatky, ploštice, skladištní škůdci, sviluška smrková, třásněnky
Lepinox Plus: proti housenkám na buxusech, stromech, zelenině
Mospilan: mandelinka bramborová, mšice, vlnatka krvavá, obaleč jablečný, mšice chmelová, molice skleníková
Nissorun 10 WP: hubí vajíčka, larvy a nymfy svilušky
Přípravky proti slimákům: LIMANISH, SLIMEX, Ferramol, Desimo duo, Vitrol GB
Sanium AL: molice, křísi, puklice, mšice, červci
Sanium System: ochrana proti škůdcům na okrasných rostlinách, zelenině, vinné révě, bramborách a jabloní v zahradách i sklenících
Sanium Ultra AL: mšice, housenky, květopas
Spin Tor: mandelinka
Vertimec 1,8 EC: sviluška chmelová

 

Veškeré dávkování a způsob použití dle návodů výrobce naleznete na přípravku.
Výše zmíněné přípravky lze zakoupit pouze při osobním nákupu v Zahradním centru STARKL v Čáslavi.

 

 


Informace k ochraně a ošetření rostlin

Budete-li potřebovat konkrétní informace k možnostem ochrany a ošetření rostlin, kontaktujte nás.